Nina Hemmingsson på Arbetets museum

”Ett sätt för mig att ta mig ut ur det mörka” Med sitt stundom nattsvarta, stundom hoppfulla skri från samtiden har Nina Hemmingssons bildvärld karvat en särskild plats i många hjärtan. Den 4 maj tog hennes teckningar plats på Arbetets museum i utställningen ”Jag har väntat så länge”, där nytt material visas tillsammans med bilder…