Lyckat årsmöte med Saad Hajo

Årsmötet i EWK-sällskapet den 13 maj firade sällskapets 30-årsjubileum på samma plats, Söderköpings Brunn, och med samma lunch som 1993. Ett tjugotal personer träffades, minglade och mindes allt det fina som vi uträttat eller varit med om att få till stånd. Museum i Norrköping, en ny fin permanent EWK-utställning på Fullersta Gård, nära där EWK…