EWK-sällskapet bildades 1993

Den världsberömde konstnären EWK, Ewert Karlsson (1918–2004), bevarade under hela karriären en anknytning till sin östgötska hembygd. Hans födelseort Mogata ingår numera i Söderköpings kommun. I början av 1990-talet formulerades idén om ett EWK-muséum i Söderköping i anslutning till det nya bibliotek/kulturhus som då var på gång. Den slutliga placeringen av EWK-museet blev dock i Arbetets museum i Norrköping 2009.

För att bland annat förverkliga idén om ett EWK-museum bildades EWK-sällskapet 1993. Sällskapet har i dag 160 medlemmar och arbetar brett med att sprida kunskap om EWK:s gärning och att inspirera den politiska illustrationskonsten.

Sedan 2000 delar sällskapet årligen ut EWK-priset på 10 000 kronor, numera i samarbete med Arbetets museum och tidningen Dagens Arbete. Läs mer här.

*Sällskapet stimulerar till forskning i och dokumentation av EWK:s enorma produktion som spänner över mer än ett halvt sekel.

*Sällskapet deltar i utställningar och evenemang med anknytning till EWK.

*Vi producerar en årlig almanacka med klassiska EWK-teckningar.

Lars-Olof Johansson är för närvarande ordförande i EWK-sällskapet, styrelsen väljs på årsmötet.

Som medlem stödjer du arbetet för att utveckla EWK-museet och för att EWK:s gärning ska leva vidare till nya generationer. Enklaste sättet att bli medlem är att sätta in pengar på ett inbetalningskort och skicka till:

Bankgiro: 5903-7796

Årsavgifter:

Privatperson: 200 kr

Förening, färre än 400 medlemmar: 200 kr + 1 kr/medlem

Förening, fler än 400 medlemmar: 600 kr

Företag: 1000 kr

Vill du veta mer? E-posta till info@ewk.se